TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Fri 11, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 winterload 130
2 Bungbu 126
3 zkubozz2z 125
4 HHXL208 125
5 hhxlkr 125
6 Invincible 125
7 daika 125
8 TieuHuanNhi 124
9 NokiaZA 124
10 MinhNguyet 123
11 GUCCI 123
12 AtalantaNoob 123
13 HuuHa 123
14 Diemxua 123
15 MrChienBeo 123
16 HTS 123
17 LightFighter 122
18 HeroPriston1 122
19 Lionheart 122
20 Haimat 122

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET