TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 09, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 Victoria 128
2 winterload 125
3 daika 125
4 zkubozz2z 125
5 HHXL208 125
6 Diemxua 123
7 Bungbu 123
8 LightFighter 122
9 Lionheart 122
10 hhxlkr 122
11 Invincible 122
12 Hercul3s 121
13 stty 121
14 NokiaZA 121
15 Haimat 121
16 milo2016 120
17 MechCui 120
18 k9hdvip 120
19 MinhNguyet 120
20 LinhPham 120

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET