TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Fri 11, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 Diemxua 123
2 PrisBuff 122
3 TuoiThoBatBuom 120
4 CapsLock 120
5 BuomXinh 120
6 tra 120
7 ThuyLinh 114
8 GaiGiangHo 112
9 BBQ 112
10 sexywoman 111
11 kieunu 111
12 TieuThuKieuKy 110
13 HeoTrang 110
14 HaMax 110
15 DarkQueen 110
16 GreenRose 110
17 BeoMup 110
18 Yumiko 110
19 LaoToet 110
20 Chibietbuff 109

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET