TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 09, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 Diemxua 123
2 PrisBuff 120
3 ThuyLinh 114
4 GaiGiangHo 112
5 tra 112
6 sexywoman 111
7 TieuThuKieuKy 110
8 CapsLock 110
9 HeoTrang 110
10 DarkQueen 110
11 GreenRose 110
12 Chibietbuff 109
13 NYD 108
14 BBQ 107
15 BeXinhXinh 105
16 SpyderGirl 105
17 BichPhuong 105
18 LaoToet 102
19 Xula 102
20 InsaneQueen 102

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET