EVENTS

Tăng cường chỉ số găng tay

Sun 10, 2017

Sự kiện tăng cường chỉ số 
** Áp dụng sau bảo trì vào 9h ngày 07-10 và kết thúc ngày 20-10 năm 2017
- Dành cho item 102, 105, 108 ,110 ( Bao tay)
- khi tiêu diệt quái vật nhận được item sẽ có chỉ số ngẫu nhiên tăng HP, và spec attack rate lv 3 ~ lv/5:

* item 102 ( Hp tăng từ 15 - 25)
* item 105 ( Hp tăng từ 20 - 30)
* item 108 ( Hp tăng từ 25 - 35)
* item 110 ( Hp tăng từ 30 - 40)

- áp dụng cho respec item , hoặc drop từ monster.

Cám ơn các bạn đã quan tâm và tham gia HeroPT

HeroPT GM

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant