EVENTS

Sự kiện tháng 9/2021

Sun 09, 2021

 

[BẢN TIN SỰ KIỆN] Tháng 9 quẩy tưng bừng với nhiều sự kiện hot 
Cùng điểm qua chuỗi sự kiện trong tháng 9 nhé cộng đồng Hero Priston Tale - Việt Nam

 1. Event tăng cường chỉ số item vũ khí , armor, robe, khiên .
- Trong thời gian này 
- Thời gian: 9h00 ngày 13/09 - 23h59 12/10/2021.

 

Tên ITEM

Tính năng

Chỉ số cũ

Chỉ số mới

Ghi chú

Deadly Axe % Block 13% 15% - 17% Tăng cường
Deadly Bow Cộng thêm HP Không có 50 - 65 Thêm mới
Deadly Talon Cộng thêm HP Không có 45 - 60 Thêm mới
Deadly Scythe Cộng thêm HP Không có 55 - 75 Thêm mới
Deadly Sword % Block 16% 18% - 20% Tăng cường
Deadly Javelin Cộng thêm HP Không có 50 - 65 Thêm mới
Deadly Staff Sức đánh Min.100-103 / Max.119-122 107 - 110 / 126 - 129 Tăng cường
Deadly Hammer Cộng thêm HP Không có 45 - 60 Thêm mới
Deadly Dagger % Block 18% 20 - 22% Tăng cường
Deadly Phantom Sức đánh Min.100-103 / Max.119-122 107 - 110 / 126 - 129 Tăng cường
Deadly Snake Brake % Block 15% 17 - 19% Tăng cường
Flame Axe % Block 13% 15% - 17% Tăng cường
Flame Bow Cộng thêm HP Không có 55 - 70 Thêm mới
Flame Talon Cộng thêm HP Không có 50 - 65 Thêm mới
Flame Spear Cộng thêm HP Không có 60 - 80 Thêm mới
Flame Sword % Block 16% 18% - 20% Tăng cường
Flame Javelin Cộng thêm HP Không có 55 - 70 Thêm mới
Flame Staff Sức đánh Min.112-115 / Max.131-134 119 - 122 / 138 - 141 Tăng cường
Flame Hammer Cộng thêm HP Không có 50 - 65 Thêm mới
Flame Dagger % Block 18% 20 - 22% Tăng cường
Flame Phantom Sức đánh Min.112-115 / Max.131-134 119 - 122 / 138 - 141 Tăng cường
Flame Snake Brake % Block 16% 18 - 20% Tăng cường
Verus Axe % Block 13% 15% - 17% Tăng cường
Verus Bow Cộng thêm HP Không có 60 - 75 Thêm mới
Verus Talon Cộng thêm HP Không có 55 - 70 Thêm mới
Verus Spear Cộng thêm HP Không có 65 - 85 Thêm mới
Verus Sword % Block 16% 18% - 20% Tăng cường
Verus Javelin Cộng thêm HP Không có 60 - 75 Thêm mới
Verus Staff Sức đánh Min.118-121 / Max.137-140 125 - 128 / 144 - 147 Tăng cường
Verus Hammer Cộng thêm HP Không có 55 - 70 Thêm mới
Verus Dagger % Block 18% 20 - 22% Tăng cường
Verus Phantom Sức đánh Min.118-121 / Max.137-140 125 - 128 / 144 - 147 Tăng cường
Verus Snake Brake % Block 16% 18 - 20% Tăng cường
Abyss Axe % Block 14% 16% - 18% Tăng cường
Abyss Bow Cộng thêm HP Không có 65 - 80 Thêm mới
Abyss Talon Cộng thêm HP Không có 60 - 75 Thêm mới
Abyss Spear Cộng thêm HP Không có 70 - 90 Thêm mới
Abyss Sword % Block 17% 19% - 21% Tăng cường
Abyss Javelin Cộng thêm HP Không có 65 - 80 Thêm mới
Abyss Staff Sức đánh Min.125 - 128 / Max.144 - 147 132 - 135 / 151 - 154 Tăng cường
Abyss Hammer Cộng thêm HP Không có 60 - 75 Thêm mới
Abyss Dagger % Block 19% 21 - 23% Tăng cường
Abyss Phantom Sức đánh Min.125 - 128 / Max.44 - 147 132 - 135 / 151 - 154 Tăng cường
Abyss Snake Brake % Block 17% 19 - 21% Tăng cường

 

Tên ITEM

Tính năng

Chỉ số cũ

Chỉ số mới

Ghi chú

Deadly Armor Cộng thêm HP Không có 45 - 60 Thêm mới
Flame Armor Cộng thêm HP Không có 50 - 65 Thêm mới
Verus Armor Cộng thêm HP Không có 55 - 70 Thêm mới
Abyss Armor Cộng thêm HP Không có 60 - 75 Thêm mới
Deadly Robe Cộng thêm HP Không có 45 - 60 Thêm mới
Flame Robe Cộng thêm HP Không có 50 - 65 Thêm mới
Verus Robe Cộng thêm HP Không có 55 - 70 Thêm mới
Abyss Robe Cộng thêm HP Không có 60 - 75 Thêm mới
Deadly Shield Cộng thêm HP Không có 40 - 55 Thêm mới
Flame Shield Cộng thêm HP Không có 45 - 60 Thêm mới
Abyss Shield Cộng thêm HP Không có 50 - 65 Thêm mới
Malice Rosary Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Freyja Orb Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới

Lưu ý:

 
- Những tính năng đặc biệt này chỉ được cộng thêm cho những item mới rớt ra/re-spec (kể cả item cũ và mới)  trong thời gian Event, sau khi Server bảo dưỡng. Những món đồ cũ sẽ không thể có những chỉ số này.
- Những món đồ đặc biệt được giữ các chỉ số cộng thêm vĩnh viễn.
 

2. Event hỗ trợ cho người mới và người cũ

Ear Ring sẽ được cập nhật miễn phí trong Premium Shop tại Ricarten trong vòng 2 ngày từ 9h 15/09 -  9h 17/09

 

 
 
 
3. Event truy tìm sói Molly
- Từ ngày  9h 17/09 - 20/09/2021. Molly sẽ xuất hiện trên toàn lục địa.
 

4. Sự kiện đua top nạp ATM/Internet Banking/Chuyển khoản.

- Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/09 đến 23h59’ ngày 05/10/2021 toàn bộ các ID nạp  sẽ được  ghi lại và tính rank top nạp.
- Phần thưởng cho các TOP nạp:

 + Top 1: 01 Morif Ring  và 01 Item 130 +15 ( perfect ).

 + Top 2: 01 Morif Ring và  01 Item 130  ( perfect ).

 + Top 3: 01 Item 130  ( perfect )

Nếu trong thời gian diễn ra sự kiện tăng cường. Thì phần thưởng chỉ số item sẽ trong thời gian đó

Chú ý: Sự kiện tùy thời điểm có thể thay đổi giải thường. 

5. Sự kiện quay số may mắn

- Từ ngày ừ ngày 13/09 đến 23h59’ ngày 05/10/2021.  khi bạn nạp qua ATM/ Internet Banking  với tương ứng 100 coin bạn sẽ được  nhận 1 số ngẫu nhiên gồm 3 chữ số ( không có tính với số coin được + 10% khuyến mãi thêm ).  Thí dụ: bạn nạp 200k thi tương ứng bạn có 200 coin và được 2 số may mắn ngẫu nhiên

GM sẽ tổng hợp để quay thưởng ra người may mắn nhất.

Phần thưởng: gồm 2 phần thưởng cho 2 người may mắn 

+ Tulla Amulet

+ Devil Shy ring. 

6. Sự kiện nạp ATM/ Internet Banking nhận quà

- Từ ngày 13/09 đến 23h59’ ngày 05/10/2021.  Khi bạn nạp qua ATM/ Internet Banking  với tương ứng số coin và trong 1 lần nạp và không có giới hạn số lần nạp như sau :
+ Nạp 1000 coin thì bạn được nhận: 1 bộ  Babel Aircraft
+ Nạp 2000 coin thì bạn được nhận: 1 bộ  Valento Aircraft
+ Nạp 3000 coin thì bạn được nhận: 1 bộ  Kelvezu Aircraft
+ Nạp 4000 coin thì bạn được nhận: 1 bộ Mokova Aircraft
+ Nạp 5000 coin thì bạn được nhận: 1 bộ  Fury Aircraft

Còn tiếp...

 Cám ơn các bạn đã quan tâm và tham gia HeroPT, chúc các bạn game thủ luôn dồi dào sức khỏe

HeroPT GM

 

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant