EVENTS

Sự kiện tháng 6/2018

Tue 06, 2018

[BẢN TIN SỰ KIỆN] Tháng 6 quẩy tưng bừng với nhiều sự kiện hot 
Cùng điểm qua chuỗi sự kiện trong tháng 6 nhé cộng đồng Hero Priston Tale - Việt Nam

1. Event sự ban phép của thần linh .
- Trong thời gian diễn ra sự kiện tỉ lệ drop được tăng lên thêm 100% toàn lục địa
- Thời gian:  ngày 13/06 -  15/06/2018.

2. Event tăng cường chỉ số item vũ khí .
- Trong thời gian này 
- Thời gian: 9h00 ngày 11/06 - 9h00 27/06/2018.


Tên ITEM

Tính năng

Chỉ số cũ

Chỉ số mới

Ghi chú

Dragon Axe % Block 12% 14% - 16% Tăng cường
Salamander Bow Cộng thêm HP Không có 35 - 50 Thêm mới
Heretic Talon Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
Dragon Scythe Cộng thêm HP Không có 40 - 60 Thêm mới
Mirage Sword % Block 15% 17% - 19% Tăng cường
Salamander Javelin Cộng thêm HP Không có 35 - 50 Thêm mới
Astral Staff Sức đánh Min.60-63 / Max.77-79 67 - 70 / 84 - 86 Tăng cường
Dragon Hammer Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
Dark Shining Dagger % Block 16% 18 - 20% Tăng cường
Wakinyan Phantom Sức đánh Min.60-63 / Max.77-79 67 - 70 / 84 - 86 Tăng cường
Fury Axe % Block 12% 14% - 16% Tăng cường
Legend Axe % Critical 20% 21% - 23% Tăng cường
Cronus Bow Cộng thêm HP Không có 40 - 55 Thêm mới
Legend Talon Cộng thêm HP Không có 35 - 50 Thêm mới
Phoenix Spear Cộng thêm HP Không có 45 - 65 Thêm mới
Tirbing Sword % Block 15% 17% - 19% Tăng cường
Legend Sword % Critical 20% 21% - 23% Tăng cường
Cronus Javelin Cộng thêm HP Không có 40 - 55 Thêm mới
Freyja Staff Sức đánh Min.74-77 / Max.92-94 81 - 84 / 99 - 101 Tăng cường
Freyja Wand Sức đánh Min. 61-64 / Max.78-80 67 - 71 / 85 - 87 Tăng cường
Phoenix Hammer Cộng thêm HP Không có 35 - 50 Thêm mới
Legend Hammer Cộng thêm HP Không có 35 - 50 Thêm mới
Crystal Dagger % Block 17% 19 - 21% Tăng cường
Wakan Phantom Sức đánh Min.74-77 / Max.92-94 81 - 84 / 99 - 101 Tăng cường
Mythology Axe % Block 13% 15% - 17% Tăng cường
Mythology Bow Cộng thêm HP Không có 45 - 60 Thêm mới
Mythology Talon Cộng thêm HP Không có 40 - 55 Thêm mới
Mythology Spear Cộng thêm HP Không có 50 - 70 Thêm mới
Mythology Sword % Critical 23% 24% - 25% Tăng cường
Mythology Javelin Cộng thêm HP Không có 45 - 60 Thêm mới
Mythology Staff Sức đánh Min.88-91 / Max.107-109 95 - 98 / 114 - 116 Tăng cường
Mythology Hammer Cộng thêm HP Không có 40 - 55 Thêm mới
Mythology Dagger % Block 18% 20 - 22% Tăng cường
Mythology Phantom Sức đánh Min.88-91 / Max.107-109 95 - 98 / 114 - 116 Tăng cường

Lưu ý:

 
- Những tính năng đặc biệt này chỉ được cộng thêm cho những item mới rớt ra/re-spec (kể cả item cũ và mới)  trong thời gian Event từ ngày 9h00  18/10 - 9h00 28/10/2016., sau khi Server bảo dưỡng. Những món đồ cũ sẽ không thể có những chỉ số này.
- Những món đồ đặc biệt được giữ các chỉ số cộng thêm vĩnh viễn.

3. Sự kiện truy tìm những chữ cái PRISTON
- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện,  Khi đánh bại những quái vật trên toàn bản đồ bạn sẽ có cơ hội nhặt được những chữ cái P.R.I.S.T.O.N.. Sau khi thu nhập đủ 7 chữ cái vui lòng quay lại gặp NPC ở ricarten. Để có cơ hội nhận ngẫu nhiên item siêu thị, ngọc, sheltom, mana, và Event Ring , Event Amulet

- Thời gian: 9h00 ngày 22/06 - 9h00 30/06/2018.

4. Sự kiện sói già Molly trở lại

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Khi đánh bại những con sói già Molly trên toàn bản đồ bạn sẽ có cơ hội nhận được những sheltom quý giá cho đến Gema..

- Thời gian: 13/06 -  16/06/2018.

5. Event giảm giá đồ siêu thị 
- Từ ngày 16 ~ 18/06/2018 hệ thống giảm (-) 10% số coin khi bạn donate tổng giá 39 coin trở lên.

Cám ơn các bạn đã quan tâm và tham gia HeroPT

HeroPT GM

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

SEASON 2

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

hungck83
heropt001
caduha