BLESS CASTLE

Bless Castle

Sun 11, 2015

Bless Castle, nơi đọ sức và kỹ năng giao chiến!

Thời gian công thành: 20 giờ vào thứ bảy hàng tuần!

Một Clan sẽ phải bảo vệ thành của mình trước sự tấn công của các Clan khác. Để phòng thủ được tốt hơn, ngoài chiến thuật thì nên thiết lập hệ thống phòng thủ bằng cách mua các ngọn tháp để tăng cường khả năng chống đỡ. Có 3 loại tháp để lựa chọn đó là: tháp lửa, tháp băng và tháp sét. 
Bạn có thể vào Bless Castle bằng cách đến gặp Clever Daemon ở Bamboo Forest.

Thưởng Bless Castle

Clan chiến thắng sẽ có vương miện ở trên đầu.
Thành viên trong Clan giữ thành sẽ có thể ra vào thành bất cứ lúc nào trong tuần trong khi người khác không thể đi vào dược.
Bên trong thành có 1 đài phun mana, nếu đứng trong đài phun mana đó bạn sẽ nhận được 1 bình mana mỗi giây. Lưu ý: nếu nhiều người cùng đứng trong đó thì mana sẽ được phất luân phiên cho từng người.
Chủ Clan có thể chọn kỹ năng Buff dành cho Clan giữ thành: +15% Attack Power, +10 Absorb, or +10% Evade.
Clan giữ thành có thể nhận tiền thuế tại NPC Bless Castle Controls.

Ảnh Tên Item Mô tả chức năng (s)
Giá
Athanasia Tạm thời xóa bỏ trong Game
  200000
Deadly Edge Tăng khả năng đánh chính xác 5% 30 30000
Avail of Evade Tăng khả năng né tránh 30 30000
Bolster Recovery Hồi phục HP, MP and STM cho tất cả thành viên trong nhóm   30000
Restoration Hồi sinh trong Bless Castle   30000
Defiance Stone Tăng sức mạnh thêm 50% khi tấn công tháp lửa 60 50000
Defiance Stone Tăng sức mạnh thêm 50% khi tấn công tháp băng 60 60000
Defiance Stone Tăng sức mạnh thêm 50% khi tấn công tháp sét 60 60000
Might Stone Tăng 15% sức mạnh khi tấn công Fighter 60 60000
Might Stone Tăng 15% sức mạnh khi tấn công Mechanician 60 50000
Might Stone Tăng 15% sức mạnh khi tấn công Pikeman 60 50000
Might Stone Tăng 15% sức mạnh khi tấn công Archer 60 50000
Might Stone Tăng 15% sức mạnh khi tấn công Knight 60 50000
Might Stone Tăng 15% sức mạnh khi tấn công  Atalanta 60 50000
Might Stone Tăng 15% sức mạnh khi tấn công  Magician 60 50000
Might Stone Tăng 15% sức mạnh khi tấn công  Priestess 60 50000

 

Xóa giữ Bless Castle

Nếu một clan chiếm và giữ thành quá 3 tuần. Thì Bless Castle sẽ được reset , và đánh lại vào tuần thứ 4


NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

SEASON 2

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

hungck83
heropt001
caduha