EVENTS

Tăng cường thông số Item cho ống máu ( 13/01/2016 - 22/01/2016 )

Mon 01, 2016

 Chào các bạn,

      Trong tuần lễ từ 9:00 ngày 13/01/2016 đến 9:00 ngày 22/01/2016 trên toàn bộ lục địa Priston sẽ diễn ra sự kiện "Tăng cường thông số Item ống máu". Trong thời gian diễn ra Event, các Item sau sẽ được tăng cường thêm một số thông số để có thể hỗ trợ thêm cho các bạn trong quá trình chiến đấu:
 

Tên ITEM

Tính năng

Chỉ số cũ

Chỉ số mới

Ghi chú

 
Wyvern Bracelets 

Absorb 

Không có 

0.8 - 1.4 (Spec) 

 Cộng thêm 

%Critical 

Không có 

1% (Spec) 

Cộng thêm

Sức chứa potion 

70 

85 

Tăng cường 

 
Inferno Bracelets 

Absorb 

Không có 

1.4 - 2.0 (Spec) 

 Cộng thêm 

%Critical 

Không có 

1% (Spec) 

Cộng thêm

Sức chứa potion 

80 

100 

Tăng cường 

 
Phoenix Bracelets 

Absorb 

Không có 

2.0 - 2.6 (Spec) 

 Cộng thêm 

%Critical 

Không có 

2% (Spec) 

Cộng thêm

Sức chứa potion 

85 

110 

Tăng cường 

 
Frenzy Bracelets

Absorb 

Không có 

2.6 - 3.2 (Spec) 

 Cộng thêm 

%Critical 

Không có 

2% (Spec) 

Cộng thêm

Sức chứa potion 

90 

120

Tăng cường 

 
 
Lưu ý:
 
- Những tính năng đặc biệt này chỉ được cộng thêm cho những item mới rớt ra/re-spec (kể cả item cũ và mới)  trong thời gian Event, sau khi Server bảo dưỡng. Những món đồ cũ sẽ không thể có những chỉ số này.
- Những món đồ đặc biệt đó được giữ các chỉ số cộng thêm vĩnh viễn nếu không bị re-spec sau khi event kết thúc.
 
Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ HeroPT. 
HeroPT GM

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant