EVENTS

Sự kiện tháng 10/2016

Thu 11, 2016

[BẢN TIN SỰ KIỆN] Tháng 10 quẩy tưng bừng với nhiều sự kiện hot 
Cùng điểm qua chuỗi sự kiện trong tháng 9 nhé cộng đồng Hero Priston Tale - Việt Nam1. Event sự ban phép của thần linh .
- Trong thời gian diễn ra sự kiện tỉ lệ drop được tăng lên thêm 100% toàn lục địa
- Thời gian: 9h00 ngày 13/10 - 9h00 18/10/2016.

2. Event tăng cường chỉ số item vũ khí - áo giáp .
- Trong thời gian này 
- Thời gian: 9h00 ngày 18/10 - 9h00 28/10/2016.


Tên ITEM

Tính năng

Chỉ số cũ

Chỉ số mới

Ghi chú

Wyvern Axe % Block 11% 13% - 15% Tăng cường
Wyvern Bow Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Viper Talon Cộng thêm HP Không có 20 - 35 Thêm mới
Dreadnaught Spear Cộng thêm HP Không có 30 - 50 Thêm mới
Justice Sword % Block 12% 13% - 15% Tăng cường
Oracle Wand Sức đánh Min.36-40 / Max.43-45 40 - 44 / 50 - 56 Tăng cường
Guardian Hammer Cộng thêm HP Không có 20 - 35 Thêm mới
Immortal Javelin Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Phoenix Armor Cộng thêm HP Không có 20 - 35 Thêm mới
Ruah Robe Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Zecram Axe % Block 11% 13% - 15% Tăng cường
Immortal Bow Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
Injustice Talon Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Reaper Scythe Cộng thêm HP Không có 35 - 55 Thêm mới
Extreme Sword % Block 14% 15% - 17% Tăng cường
Heretic Javelin Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
Celestial Staff Sức đánh Min.48-51 / Max.56-58 55 - 58 / 63 - 75 Tăng cường
Bane Hammer Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Frenzy Armor Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Eternal Robe Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
Dragon Axe % Block 12% 14% - 16% Tăng cường
Salamander Bow Cộng thêm HP Không có 35 - 50 Thêm mới
Heretic Talon Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
Dragon Scythe Cộng thêm HP Không có 40 - 60 Thêm mới
Mirage Sword % Block 15% 17% - 19% Tăng cường
Salamander Javelin Cộng thêm HP Không có 35 - 50 Thêm mới
Astral Staff Sức đánh Min.60-63 / Max.77-79 67 - 70 / 84 - 86 Tăng cường
Dragon Hammer Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
HighLander Armor Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
Archangel Robe Cộng thêm HP Không có 35 - 50 Thêm mới

Lưu ý:

 
- Những tính năng đặc biệt này chỉ được cộng thêm cho những item mới rớt ra/re-spec (kể cả item cũ và mới)  trong thời gian Event từ ngày 9h00  18/10 - 9h00 28/10/2016., sau khi Server bảo dưỡng. Những món đồ cũ sẽ không thể có những chỉ số này.
- Những món đồ đặc biệt được giữ các chỉ số cộng thêm vĩnh viễn.


3. Event halloween

_ Pumpkin Ghost sẽ xuất hiện tất cả map. Khi tiêu diệt quái vật này các bạn có thể nhặt được những sheltom quý giá. Thời gian: 9h 29/10/2016 - 9h 2/11/2016


Cám ơn các bạn đã quan tâm và tham gia HeroPT

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

hungck83
heropt001
caduha