EVENTS

Tăng cường sức mạnh Vũ khí - Áo giáp cho item level 102

Tue 11, 2015
Các bạn thân mến,
 
Bắt đầu từ 9:00 ngày 10/11/2015 kéo dài đến ngày 18/11/2015, những món đồ sau sẽ được các vị Thần ban phép, gia tăng khả năng để giúp các chiến binh chống lại những thế lực bóng tối đang trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ:
 
 

Tên ITEM

Tính năng

Chỉ số cũ

Chỉ số mới

Ghi chú

         
Zecram Axe % Block 11% 13% - 15% Tăng cường
Immortal Bow Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
Injustice Talon Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Reaper Scythe Cộng thêm HP Không có 35 - 55 Thêm mới
Extreme Sword % Block 14% 15% - 17% Tăng cường
Heretic Javelin Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
Celestial Staff Sức đánh Min.48-51 / Max.56-58 55 - 58 / 63 - 75 Tăng cường
Frenzy Armor Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Eternal Robe Cộng thêm HP Không có 30 - 45 Thêm mới
 
Lưu ý:
 
- Những tính năng đặc biệt này chỉ được cộng thêm cho những item mới rớt ra/re-spec (kể cả item cũ và mới)  trong thời gian Event từ ngày 10/11/2015 đến ngày 18/11/2015, sau khi Server bảo dưỡng. Những món đồ cũ sẽ không thể có những chỉ số này.
- Những món đồ đặc biệt được giữ các chỉ số cộng thêm vĩnh viễn.
 
Trân trọng thông báo,
HeroPT GM

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant