EVENTS

X2 điểm kinh nghiệm ( 27/6/2015 - 28/6/2015 )

Tue 06, 2015

Chào các bạn thân mến!

Để chuẩn bị cho cuộc chiến, và sự kiện mở S.O.D sắp tới.. Chúng tôi thông báo các bạn sự kiện:

x2 điểm kinh nghiệm trong ngày 27/6/2015 - hết ngày 28/6/2015.

Cám ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ HeroPT

Trân trọng thông báo

HeroPT GM

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET