EVENTS

X2 điểm kinh nghiệm ( 27/6/2015 - 28/6/2015 )

Tue 06, 2015

Chào các bạn thân mến!

Để chuẩn bị cho cuộc chiến, và sự kiện mở S.O.D sắp tới.. Chúng tôi thông báo các bạn sự kiện:

x2 điểm kinh nghiệm trong ngày 27/6/2015 - hết ngày 28/6/2015.

Cám ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ HeroPT

Trân trọng thông báo

HeroPT GM

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant