Rune

Rune System

Wed 07, 2019

Hệ thống hợp nhứt Runestones

[Đặc điểm của hệ thống hợp nhứt Runestones]

1) Trong tiến trính hợp nhứt Runestones, Nó có thể bị thất bại.

2) Nếu tiến trình hợp nhứt Runestones thất bại, một runestone được sử dụng trong tiến trình sẽ bị phá hủy.

3)  Hệ thống hợp nhứt Runestones  không thể đảo ngược một khi nó thành công.

4) Đá Respec được sử dụng như con dấu trong tiến trính. Nó để tăng sự thành công cho quá trính.

5) Khi quá trình hợp nhất các bản sao thành công, có một số cơ hội nhất định  của runestones nhận được thuộc tính bổ sung . Trạng thái thu được ở giá trị ngẫu nhiên, các giá trị đó nằm trong số   như HP(Health Point), SP(Stamina Point) and MP(Mana Point).

6) Runestones được sử dụng trong quá trình tổng hợp đá phải có cùng cấp và màu.

 

Phương pháp hợp nhứt Runestones

[Làm thế nào sử dụng]

Đến pilai và gặp NPC Novic.

( Bạn có thể khan thảo vào nguyên liệu kết hợp như hình trên)

 

[Vật liệu niêm phong]

Đá Respec được sử dụng như con dấu vào runestones trong tiến trình Nó để tăng sự thành công cho quá trính.

 

Nied

 

Teiwaz

 

Jera

 

Sol

*Dúng đá respec các vật phẩm cao hơn, để tăng thêm cơ hội.

 

[ Kết quả hợp nhứt Runestones]

Bạn có thể khan thảo vào nguyên liệu kết hợp như hình trên.)

 

[Major Runestones]

Khi bạn thành công trong quá trình hợp nhứt Runestone với Superior Runestones, Nó sẽ cho ra kết quả Major Runestone.

Major Red Runestone

+ 25 Strength(Without HP/SP/MP Bonus)

Major Yellow Runestone

+ 25 Spirit(Without HP/SP/MP Bonus)

Major Purple Runestone

+ 25 Talent(Without HP/SP/MP Bonus)

Major Blue Runestone

+ 25 Agility(Without HP/SP/MP Bonus)

Major Green Runestone

+ 25 Health(Without HP/SP/MP Bonus)

 

[Compound Seal]

Đó là một mặt hàng tại cửa hàng Donate Shop, được sử dụng để tăng 100% cơ hội thành công khi nhận được bổ sung trong Runestone. Thuộc tính được ra giá trị ngãu nhiên HP, SP or MP từ 100-255.
( Con dấu hợp chất không ảnh hưởng đến cơ hội thành công của quy trình hợp nhứt Runestones .

 

Cài đặt Runestone(s)

1) Phương pháp cài đặt RuneStones

 

[NPC]

Đến Pilai và gặp NPC Ricio để cài đặt runestones.

 

[Cài đặt Runestones]

Để vật phẩm bên trái cửa sổ và runestone cùng màu với Socket ở bên phải.

 

[Bắt đầu tiến trình]

Ở đó sẽ có yêu cầu gold cho tiến trình. Tùy thuộc vào màu sắc và hình dạng của Rune, một hiệu ứng khác nhau được áp dụng.

 

[Hoàn thành cài đặt

Quá trình hoàn thành. Được trang bị đá Rune.

 

[Hiệu ứng]

Đây là ví dụ chúng tôi sủ dụng "Superior YellowRune Stone."

Trước khi trang bị Rune:

 

 

 

Sau khi trang bị Rune "Superior Yellow Rune Stone". Nó được thêm 15 spirit.

 

Gỡ bỏ Runestone(s)

1) [NPC]

Đến Pillai Town và gặp NPC Ricio để gỡ bỏ runestone

 

 

2) [Gỡ bỏ RuneStone]

Ô bên trái, để vật phẩm với runestones cần gỡ bỏ và đặt pulling toolkit(s) tại ô trống nhỏ. Khi bạn đặt vật phẩm có socket thứ 1, đặt pulling toolkit(1st) tại ô nhỏ. Nếu bạn có vật phẩm có socket thứ 2,  bạn đặt pulling toolkit(2st) tại ô nhỏ. 

 

 

3) [Hoàn thành gỡ bỏ Runestones]

Sau khi tiến trình hoàn thành runestone thành công thì runestones sẽ ở trên con trỏ chuột trong game của bạn như hình dưới.

 

4) [ Vật liệu bỡ bỏ Runestones]

Hình ảnh

Tên

Pulling Toolkit(1st)

Pulling Toolkit(2nd)

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant