Relic System

Relic System

Sat 01, 2020

Đó là một hệ thống có thể làm cho nhân vật mạnh hơn bằng cách giết quái vật trùm và thu nhận và tạo ra các vật phẩm của quái vật.
※ Yêu cầu 3 tinh chất Boss giống hệt nhau và 1 công thức tạo tác để chế tạo cổ vật.
※ Vật phẩm di tích không thể được trang bị, chúng được giữ trong kho di tích và áp dụng thống kê vĩnh viễn..

Quái vật cổ và chỉ số hiện vật

[Di tích trùm quái vật]

Trùm quái vậtVật phẩm cổ
Babel Recipe of Relic, Babel Essence
Valento Recipe of Relic, Valento's Essence
Kelvezu Recipe of Relic, Kelvezu's Essence
Mokova Recipe of Relic, Mokova Essence
Fury Recipe of Relic, Fury Essence
Devil Shy Recipe of Relic, Devil Shy Essence
Tulla Recipe of Relic, Tulla Essence
Draxos Recipe of Relic, Draxos Essence
Greedy Recipe of Relic, Greedy Essence
Yagditha Recipe of Relic, Yagditha Essence
Midranda Recipe of Relic ,Midranda Essence

 

Chỉ số Relic

Trùm quái vật
Vật phẩm cổChỉ số Relic
Babel Babel Scythe Attack Power +10
Valento Valento Helmet All Stat Points +1
Kelvezu Kelvezu Horn Attack Power +20
Mokova Mokova Mask Regen HP,MP,STM +3
Fury Fury Wing Absorption +3.0
Devil Shy DevilShy Dress Mana +300
Tulla Tulla Dress Health +300
Draxos Draxos Sword Attack Power +40
Greedy Greedy Aircraft Movement Speed +1
Yagditha Yagditha Trident All Stat Points +1
Midranda Midranda Wing All Stat Points +1

 

2. Tài sản cổ vật và vật phẩm cổ

Tải sản cổ vật một khi
Cổ vật được chế tạo thành công, tài sản cổ vật sẽ chứa đầy màu sắc
Nhấp vào một mục trong hòm đồ, để biết các tùy chọn và chi tiết..

[Tạo cổ vật]
Bạn có thể thử kêt hợp với NPC, Salon craftman tại Ricarten. Với 3 tinh chất trùm quái vật và cuộn cổ vật, Sau đó nhấp vào nút [ + ] ở giữa. Chế tạo thành công.


3. Chi phí sản xuất của cổ vật

[Chi phí sản xuất của trùm]

Hình ảnhVật phẩmGiá sản xuất
Babel Essence 1,000,000 Gold
Valento's Essence 1,000,000 Gold
Kelvezu's Essence 1,000,000 Gold
Mokova's Essence 1,000,000 Gold
Fury Essence 1,500,000 Gold
Devil Shy's Essence 1,500,000 Gold
Tulla Essence 1,500,000 Gold
Draxos Essence 1,500,000 Gold
Greedy's Essence 1,500,000 Gold
Yagditha Essence 2,000,000 Gold
Midranda Essence 2,000,000 Gold


Chú ý: Có tỉ lệ thành công và thất bại khi chế tạo cổ vật.

※ Tinh chất, cuộn đúc có thể được giao dịch, có thể được lưu trữ.
※ Điểm Stat tăng bởi các vật phẩm sẽ không được thiết lập lại.
※ Tinh chất và cuộn đúc sẽ bị phá hủy sau 1 lần sử dụng
※ Các mặt hàng vật tổ tương tự không có thể được áp dụng trùng lặp.

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD