NEWS

Chính thức khai mở máy chủ Alpha

Sun 04, 2020 05/04/2020 10:27:53

Chào các bạn  game thủ.

Hero Priston Tale :Chính thức khai mở máy chủ Alpha vào 11h giờ  ngày 08 tháng 4 năm 2015

✔Trang chủ : http://heropt.net/
✔fanpage :https://www.facebook.com/heropt.net

Máy chủ : Alpha

Lv Max : 160

Hỗ trợ đồ họa chơi mượt từ Windows XP trở lên.

Bắt đầu nhân vật: cấp độ 100 ( tạo nhân vật và relog bạn sẽ có )
Xp Rate : x40 exp cho mức cấp độ level  dưới 80, x30 cho dưới 100, x20 cho trên 100 
Drops Rate : Custom
Map: Thảo Nguyên đến Sea Abyss
Item Cấp : 120
Hệ thống :AGING +25 ( aging không bùm từ 1 - 9. và tỉ lệ bùm hiện tại đang thấp )
Hệ thống :MIXING mới
Hệ thống: SMELTING
Hệ thống :CRAFTING
Hệ thống :RESPEC, Mixture reset stone
Hệ thống :FORCE ORBS
Hệ thống: SHOP

Hệ thống: Xu May Mắn

Hệ thống skill bảng 5 

Hệ thống: Socket

Hệ thống: Runestone

Hệ thống: Relic

Hệ thống 3 nhân vật mới ( đã hoàn thành)

Hệ thống Age +25 tỷ lệ 100% thành công khi có đá Aging 1.5, và age không bùm từ 22  - 25 khi có đá Aging Stone 1.5

Nhiệm vụ hàng ngày ( Daily Quest )

Aging Free cố định giữa tháng và cuối tháng.

x2 exp, x2 drop chủ nhật hàng tuần.

x2 drop vào 2 giờ cố định mỗi ngày ( trừ chủ nhật ) .. ( chuẩn bị ra mắt )

Thường xuyên có các mini event như: Morif, đánh Boss, trốn tìm, v..v


Chúc các bạn chơi game vui vẻ

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant