Socket

Socket System

Tue 07, 2019

Tạo những Socket

1) Tạo những Socket

 

[NPC]

Đến pilai và gặp NPC Dos để tạo những socket.

 

[Quá trình tạo những socket]

①Để tạo socket  bạn cần rune drill (Socket 1 bạn cần 3 rune drill & Socket 2 bạn cần 5 rune drill).

Vật phẩm được cho phép:

Armor, robe và vũ khí cấp độ trên 80.

 

Vật phẩm không được cho phép:

Trang bị, găng, giày, ống máu, khiên, orb, trang bị đặc biệt.

Golds được cần cho quá trình tạo socket.

④Ở đây không có thất bại, và cần ít nhất 2 rune drill.

⑤Sau khi tạo socket, bạn sẽ có lỗ trang bị cho đã rune, bạn có thể chén đã rune vào socket với màu tương tự socket (Red socket = Red rune stone).

 

[Bắt đầu tạo socket]

Cần ít nhất 1 số gold. Mỗi lần yêu cầu 1 số rune Drills cho những tiến trình. Socket 1 thì bạn cần 3 rune drill. Socket 2 thì bạn cần 5 rune drill.

*Hình minh họa là quá trình tạo socket 1.

 

[Kết thúc tiến trình tạo Socket]

Từ khi tạo Socket thành công, Bạn có thể sử dụng đã rune để tạo. Socket màu của socket ngầu nhiên khi bạn sủ dụng  ngẫu nhiên drills. Nếu bạn sử dụng Red Drills/Yellow Drills/Purple Drills/Blue Drills & Green Drills, Nó sẽ tương ứng Red Socket/Yellow Socket/Purple Socket/Blue Socket & Green Socket cho bạn.

*Hình minh họa trên là socket 1 được tạo

 

[Socket]

 Red Socket

 Yellow Socket

 Purple Socket

 Blue Socket

 Green Socket

 

2) Rune Drills for quá trình tạo socket t(s)

Image

Tên vật phẩm

Diễn giải

Rune Drill

Tạo một socket with the màu ngẫu nhiên.

Red Rune Drill

Tạo một socket with the màu đỏ.

Yellow Rune Drill

Tạo một socket with the màu vàng.

Purple Rune Drill

Tạo một socket with the màu tím.

Blue Rune Drill

Tạo một socket with the màu xanh dương.

Green Rune Drill

Tạo một socket with the màu xanh lá

Gỡ bỏ Socket (s)

1) [NPC]

Đến pilai và gặp NPC Dos để bỏ những socket.

2) [Gỡ Socket]

Ô bên trái, đặt những vật phẩm đã được tạo socket và ô nhỏ  để những soldering iron(s) . Khi bạn gỡ bỏ Socket 1, đặt soldering iron (1st) trong ô nhỏ. Nếu bạn muốn gỡ bỏ socket 2, đặt soldering iron (2nd) trong ô nhỏ.

 

 

 

3) [Hoàn thành gỡ socket]

Với soldering iron Socket sẽ được gỡ bỏ thành công. Nhắc nhỏ quan trọng, Nếu bạn có runestones trong Sockets và bạn muốn gỡ bỏ Socket, bạn phải chắc chắn gỡ bỏ runestones trước khi bạn gỡ bỏ Sockets, nếu không runestones sẽ được biến mất với .

 

4) [Nguyên liệu gỡ bỏ Socket]

Hinh ảnh

Tên vật phẩm

Diễn giải

Soldering Iron (1st)

Vật phẩm gỡ bỏ Socket 1 với Armor hoặc vũ khí.

Soldering Iron (2nd)

Vật phẩm gỡ bỏ Socket 2 với Armor hoặc vũ khí..

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant