CRAFTING

Crafting

Fri 05, 2015

Crafting có nghĩa là bạn rèn ra những vật phẩm Item cho mình. (Item Level 70 đến 105).
Bạn có thể rèn ra những item sau: Weapons/Armors/Robes/Shield/Orbs/Gauntlets/Boots/Armlets.

Để rèn được những item này, bạn phải tìm đến "Crafman Salon", Cô ấy xuất hiện tại Ricarten, hãy đưa cho cô ấy những gì cô ấy cần.


 

Rèn item không phải là 100% thành công đâu nhé, có thể bạn không may mắn và thất bại.
Bạn cần phải có thêm "Weapons/Armor Recipes" để rèn thành những Item, Hãy tìm nó theo như danh sách bên dưới. Bạn cần kèm theo những viên "Runes" và mất một khoản phí.
Các viên "Runes" cần được thêm vào và theo thứ tự như trong hình dưới đây, nó được đánh dấu là: 1, 2, 3Để rèn ra những item bạn có thể rèn theo những công thức dưới đây.
Để có những viên "Runes" cần thiết bạn có thể tham khảo "Cách làm Runes"


 

 


FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET