CHARACTERS

Martial

 

 

Là một chiến binh được đào tạo chăm chỉ với đôi bàn tay, đôi chân của họ. Sức mạnh của khủy gối có thể tấn công kẻ thù trong bất cứ tình huống nào, chẳng hạn như đá, đá, bất cứ thứ gì. Kể từ khi chiến đầu, cơ thể của họ đã được tăng cường qua một quá trình huấn luyện gian khổ, không có vũ khí nào mạnh hơn bàn tay và bàn chân của mình. Tuy nhiên Snake Brace được sử dụng cho chiến binh cận chiền là một vũ khí phù hợp có khả năng nâng cao sức mạnh của chiến đầu

Strength: 26 - Spirit: 9 - Talent: 20 - Agility: 20 - Health: 24

Martial

Dân tộc: Tempskron - Vũ khí chuyên dụng: Snake Brace

Bảng chức danh Martial Artist - Striker - Trick Artist - Master - Grand Master

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET