SMELTING

Smelting

Wed 02, 2015

"Smelting" có nghĩa là tạo ra những viên: Crystals, sau đó tạo ra những viên: Runes (A) hoặc Runes (B) cần thiết để bạn rèn thành những Item cho mình.
Bạn phải tìm đến "Smelting Master Arad" để làm được điều này, Ông ta có mặt ở Pillai (vị trí ông làm việc như ở trên bản đồ).

 


Bạn cần có 3 viên "Ores" giống hệt nhau để có thể đúc thành một viên "Crystal".
Bạn cần phải có 3 viên "Crystal" giống hệt nhau để đúc thành một viên "Runes".
(Quá trình đúc những viên "Crystal và Runes" là thành công 100%).
Khi thực hiện điều này bạn cần phải có những viên đá "Sheltom" tương ứng và một khoản phí để thực hiện.Muốn có những viên "Ores", bạn có thể tìm ở những nơi trong danh sách bên dưới:
Và làm theo công thức ở bên dưới bạn sẽ đúc thành công những viên "Crystals".


 


FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

daotunghd5
arctica
arctica3