EVENTS

Mùa hè sôi động

Wed 07, 2015


_ Thông báo sự kiện mùa hè sôi động:
+ Thay đổi về exp sắp tới vào lúc 25/7/2015 bao gồm: x10 cho cấp độ dưới lv 40, x8 cho cấp độ dưới 70, x6 cho cấp độ dưới level 100
+ Sự kiện event girl trở lại 22/7/2015.
+ Sự kiện truy tìm thỏ vương 22/7/2015 - 24/7/2015.
+ Hệ thống xu may mắn sẽ được cập nhật vào đầu tháng 8/2015

Chúc các bạn có kì nghỉ hè thật vui vẻ.

HeroPT GM

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

daotunghd5
arctica
arctica3