EVENTS

Tăng cường sức mạnh Vũ khí - Áo giáp

Wed 10, 2015
Các bạn thân mến,
 
Bắt đầu từ 9:00 ngày 21/10/2015 kéo dài đến ngày 05/11/2015, những món đồ sau sẽ được các vị Thần ban phép, gia tăng khả năng để giúp các chiến binh chống lại những thế lực bóng tối đang trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ:
 
 

Tên ITEM

Tính năng

Chỉ số cũ

Chỉ số mới

Ghi chú

Relic Axe % Critical 10% 11% - 13% Tăng cường
Extreme Axe % Block 10% 12% - 14% Tăng cường
Grand Bow Cộng thêm HP Không có 15 - 25 Thêm mới
Mirage Bow Cộng thêm HP Không có 20 - 35 Thêm mới
Phoenix Talon Cộng thêm HP Không có 10 - 15 Thêm mới
Chimera Talon Cộng thêm HP Không có 15 - 25 Thêm mới
Immortal Scythe Cộng thêm HP Không có 20 -30 Thêm mới
eXtreme Spear Cộng thêm HP Không có 25 - 45 Thêm mới
Titan Sword % Block 10% 12% - 14% Tăng cường
Wyvern Sword % Critical 12% 13% -15% Tăng cường
Dragon Javelin Cộng thêm HP Không có 15 - 25 Thêm mới
Spike Javelin Cộng thêm HP Không có 20 - 35 Thêm mới
Dragon Staff Sức đánh Min.32-40 / Max.35-42 37 - 45 / 40 - 47 Tăng cường
Wyvern Wand Sức đánh Min.28-30 / Max.37-39 32 - 41 / 41 - 43 Tăng cường
Salamander Armor Cộng thêm HP Không có 10 - 20 Thêm mới
Wyvern Armor Cộng thêm HP Không có 15 - 30 Thêm mới
Astral Robe Cộng thêm HP Không có 15 - 25 Thêm mới
Akan Robe Cộng thêm HP Không có 20- 35 Thêm mới
Wyvern Axe % Block 11% 13% - 15% Tăng cường
Wyvern Bow Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Viper Talon Cộng thêm HP Không có 20 - 35 Thêm mới
Dreadnaught Spear Cộng thêm HP Không có 30 - 50 Thêm mới
Justice Sword % Block 12% 13% - 15% Tăng cường
Oracle Wand Sức đánh Min.36-40 / Max.43-45 40 - 44 / 50 - 56 Tăng cường
Immortal Javelin Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
Phoenix Armor Cộng thêm HP Không có 20 - 35 Thêm mới
Ruah Robe Cộng thêm HP Không có 25 - 40 Thêm mới
 
Lưu ý:
 
- Những tính năng đặc biệt này chỉ được cộng thêm cho những item mới rớt ra/re-spec (kể cả item cũ và mới)  trong thời gian Event từ ngày 21/10/2015 đến ngày 05/11/2015, sau khi Server bảo dưỡng. Những món đồ cũ sẽ không thể có những chỉ số này.
- Những món đồ đặc biệt được giữ các chỉ số cộng thêm vĩnh viễn.
 
Trân trọng thông báo,
HeroPT GM

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant