EVENTS

X2 điểm kinh nghiệm ( 18/7/2015 )

Tue 07, 2015

Chào các bạn thân mến!

Để chuẩn bị cho những cuộc chiến sắp tới. Chúng tôi thông báo các bạn sự kiện:

x2 điểm kinh nghiệm trong ngày 18/7/2015 

Cám ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ HeroPT

Trân trọng thông báo

HeroPT GM

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

SEASON 2

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

hungck83
heropt001
caduha