EVENTS

Lễ hội Halloween ( 2015 )

Tue 10, 2015Chào các bạn,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo các sự kiện trong Lễ hội Halloween 2015và dưới đây là danh sách các sự kiện diễn ra.

_ Pumpkin Ghost sẽ xuất hiện tất cả map. Khi tiêu diệt quái vật này các bạn có thể nhặt được những sheltom quý giá. Thời gian: 9h 29/10/2015 - 9h 2/11/2015

_ Hắc ám suy tàn. Thời gian: 9h 29/10/2015 - 9h 2/11/2015

Chúc các bạn tham gia event vui vẻ.

HeroPT GM

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET