TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 12, 2023
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 ata001 170
2 MetalFencer 170
3 HellLancer 170
4 Evangeline 170
5 TrangXinhI 170
6 ValentoHD 170
7 Gut 170
8 ShamanPuppie 170
9 Puppie 170
10 EvanBuff 170
11 Proxima 170
12 ShadowAssAssin 170
13 K9EvanBuff 170
14 Prima 169
15 SilentAssAssin 169
16 ZzNNA 168
17 ZzNNA 168
18 ZzNNA 168
19 CoNangNgoNgao 168
20 NokiaZA 166

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant