TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Sun 05, 2024
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 PhatThanhVien 170
2 47XYY 170
3 BiSol 170
4 ata001 170
5 arctica31 170
6 MetalFencer 170
7 MetalFencer 170
8 archer001 170
9 hhxlkr 170
10 Puppiee 170
11 Prima 170
12 Gut 170
13 ShamanPuppie 170
14 Puppie 170
15 Pupiee3 170
16 Ophelia 170
17 AndroidAss1 170
18 Proxima 170
19 ExpBoss 170
20 TrumCui 170

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

hungck83
heropt001
caduha