FORCE ORBS

Force Orbs

Thu 02, 2015

Force orbs cung cấp cho bạn khả năng để nâng cấp sức mạnh tấn công của bạn trong một thời gian nhất định của mỗi loại Force orbs

Đầu tiên bạn đến gặp các NPC sau:

Thuật Giả Kim trong thị trấn Ricarten, Phillai hoặc Eura (90)  sheltomcủa bạn trong cửa sổ có các nút chọn để tạo những viên Force, khi bạn làm điều đó,  sẽ không còn đuợc sử dụng như là một sheltoms nguyên thủy nữa.
Bạn cũng có thể mua Force này từ  hệ thống Shop của chúng tôi.
Khi sử dụng Force orbs, bạn sẽ thấy hiệu ứng hình ảnh động thêm vào khi đánh quái vật.

Bạn không thể sử dụng hai loại Force orbs cùng một lúc.

 # Tên
Force orbs
Giá Cấp độ +
Sức đánh +
Thời gian (s)
Lucidy Lucidy Force 200 1-19 +2 500
Sereneo Sereneo Force 500 1-29 +4 500
Fadeo Fadeo Force 1,000 1-39 +7 500
Sparky Sparky Force 2,000 1-49 +10 500
Raident Raident Force 4,000 50+ +15 700
Transparo Transparo Force 5,000 50+ +25 900
Murky Murky Force 10,000 50+ +40 1800
Devine Devine Force 14,000 50+ +60 2400
Celesto Celesto Force 20,000 50+ +80 3600
Mirage Mirage Force 25,000 50+ +100 3600
Inferna Inferna Force 30,000 50+ +120 3600
Enigma Enigma Force 36,000 50+ +140 3600
Bellum Bellum Force 45,000 50+ +160 3600
Ordo Ordo Force 55,000 50+ +180 3600

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

SEASON 2

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

hungck83
heropt001
caduha