EVENTS

Halloween 2017

Sat 11, 2017

 

Chào các bạn,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo các sự kiện trong Lễ hội Halloween 2017và dưới đây là danh sách các sự kiện diễn ra.

Event tăng cường chỉ số item giầy .
- Trong thời gian này 
- Thời gian: 9h00 ngày 28/10 - 9h00 10/11/2017.

Tên ITEM

Tính năng

Chỉ số cũ

Chỉ số mới

Ghi chú

Phoenix Boots % Block  Không có 1% - 3% Cộng thêm
  Speed (Spec)  0.7 - 1.299  1.1 - 3.299 Tăng cường 
Frenzy Boots % Block  Không có 2% - 4% Cộng thêm
  Speed (Spec)  0.8 - 1.399  1.2 - 3.399 Tăng cường
Cronus Boots % Block  Không có 3% - 5% Cộng thêm
  Speed (Spec) 0.8 - 1.499  1.2 - 3.499 Tăng cường
Mythology Boots % Block Không có 4% - 6% Cộng thêm
  Speed (Spec) 0.9 - 1.599  1.3 - 3.599 Tăng cường

Lưu ý:

 
- Những tính năng đặc biệt này chỉ được cộng thêm cho những item mới rớt ra/re-spec (kể cả item cũ và mới)  trong thời gian Event , sau khi Server bảo dưỡng. Những món đồ cũ sẽ không thể có những chỉ số này.
- Những món đồ đặc biệt được giữ các chỉ số cộng thêm vĩnh viễn.
 

Event halloween

_ Pumpkin Ghost sẽ xuất hiện tất cả map. Khi tiêu diệt quái vật này các bạn có thể nhặt được những sheltom quý giá. và đá respec. Thời gian: 9h 28/10/2017 - 9h 2/11/2017


Event Giờ Vàng

_ Vào khoảng thời gian 11h ~12h và 19h ~ 20h . Khi donate có tổng >= 39 coin ( Sol sẽ không được tính vào tổng ). Sẽ được mua giá giảm 30% cho Sol. Bắt đầu từ ngày 2/11 ~ 4/11. Lưu ý: là mua Sol trong cùng 1 đơn hàng. Và khi donate xong. Hệ thống sẽ tự giảm 

_ Mở bán lại hộp quà cao cấp. Bắt đầu từ ngày 2/11 ~ 9/11/2017.

_ Mở bán đá hỗ trợ mới Stone Aging M, Y cho Aging tại Shop Donate. Những đá còn lại sẽ có trong hộp quà cao cấp .Bắt đầu từ ngày 2/11 ~ 9/11/2017 . Chi tiết vui lòng xem tại shop donate

 
Chúc các bạn tham gia event vui vẻ.

HeroPT GM


NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant