Awaken Weapon

Awaken Weapon ( thức tỉnh vũ khí )

Fri 07, 2020

※ Đó là một hệ thống có thể làm cho vũ khí của bạn mạnh hơn bằng cách giết quái vật và thu nhập ít nhất 12 Idetas Pieces ( mảnh Ideates).
※ Yêu cầu một vũ khí chưa thức tỉnh và Idetas
※ Vũ khí khi được thức tỉnh thì sẽ không thể gỡ bỏ.

Weapon Awakening System ( Thức tỉnh Vũ Khí )

 

Vũ khí thức tỉnh bao gồm tổng hợp Idetas với vũ khí, làm cho nó mạnh hơn. Thông qua hệ thống này, vũ khí thức tỉnh nhận được tiền thưởng cho mỗi quá trình lão hóa được thực hiện.

 

Các mặt hàng được phép:
* Chỉ có vũ khí cấp độ 80 trở lên.


 


 

1- Để đánh thức vũ khí, bạn cần một "Idetas".

 

2- Idetas không thể drop. Để có được "Idetas", cần có 12 "Idetas Pieces".

 

3- "Pieces of Idetas" được drop tất cả bản đồ và để hunt thì cấp độ nhân vật và quái vật không chênh lệch quá 20 cấp độ.

 

4-  "Idetas" được tạo ra, mà không thất bại, tại NPC Magician Master trong bản đồ Pilai, với chi phí 5.000.000 gold.

 

5- Có tỷ lệ thành công trong quá trình Awakening System

 

6- Giá gold để thức tỉnh thay đổi tùy theo vũ khí.

 

7- Trong trường hợp thất bại, vũ khí không thay đổi, nhưng "Idetas" và Gold sẽ bị mất..

8- Vũ khí được thức tỉnh nhận phần thưởng và cộng thêm 1 damage min  và max, cho mỗi quá trình Aging, sau khi thức tỉnh, được thực hiện thành công. Nếu vũ khí bạn khi " Thức tỉnh vũ khí " và sử dụng vật phẩm " Gold Ignot " cho ô thứ 3 và  đã aging cấp độ đến bao nhiêu. Thì damage vũ khí sẽ được cộng bao nhiêu  cấp độ aging của vũ khí đó.

Thorium Ignot Gold Ignot

Bạn có thể xem video minh họa bên dưới về cách chế tạo " Idetas" và " Thức tỉnh Vũ Khí"

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant