CHARACTERS

Shaman

 

Một trong những nhân vật phép thuật của Morion, 

 

Phát sinh từ các lực lượng bí ẩn, Shaman có một kiến thức rộng lớn của nghệ thuật huyền bí và kiểm soát người chết.
Kỹ năng của mình dựa trên sự tối tăm.
Vũ khí của anh là một vũ khí ma thuật gọi là Phantom, một vũ khí mạnh mẽ tạo điều kiện và tăng cường sức mạnh kỳ diệu của họ.


Strength: 15 - Spirit: 27 - Talent: 20 - Agility: 15 - Health: 22

Shaman

Dân tộc: Morion - Vũ khí chuyên dụng: Phantom

Bảng chức danh

Shaman - Clairvoyant - Conjurer - Necromancer - Oracle

Tier 1

Dark Bolt
Attacks enemy with small dark orb created with sorcery.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:10Level Attack Power Range MP Usage Stamina Usage Skill Cost1 Min Damage: 7 + (Spirit Point/8 + Weapon's Min Damage) Max Damage: 20 + (Spirit Point/6 + Weapon's Max Damage) 180 14 8 5502 Min Damage:10 + (Spirit Point/8 + Weapon's Min Damage) Max Damage:23 + (Spirit Point/6 + Weapon's Max Damage) 180 16 9 11003 Min Damage: 13 + (Spirit Point/8 + Weapon's Min Damage) Max Damage: 26 + (Spirit Point/6 + Weapon's Max Damage) 180 18 10 16504 Min Damage: 16 + (Spirit Point/8 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage: 29 + (Spirit Point/6 + Weapon's Max Damage * 2) 180 20 11 22005 Min Damage: 19 + (Spirit Point/8 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage: 32 + (Spirit Point/6 + Weapon's Max Damage * 2) 180 22 12 27506 Min Damage: 22 + (Spirit Point/8 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage: 35 + (Spirit Point/6 + Weapon's Max Damage * 2) 180 24 13 33007 Min Damage: 25 + (Spirit Point/8 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage: 38 + (Spirit Point/6 + Weapon's Max Damage * 3) 180 26 14 38508 Min Damage: 28 + (Spirit Point/8 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage: 41 + (Spirit Point/6 + Weapon's Max Damage * 3) 180 28 15 44009 Min Damage: 31 + (Spirit Point/8 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage: 44 + (Spirit Point/6 + Weapon's Max Damage * 3) 180 30 16 495010 Min Damage: 34 + (Spirit Point/8 + Weapon's Min Damage * 4) Max Damage: 47 + (Spirit Point/6 + Weapon's Max Damage * 4) 180 32 17 5500


Dark Wave
Attacks enemy with multiple Dark Bolts.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:12Level Attack Power Range Attack Range MP Usage Stamina Usage Skill Cost


1 Min Damage: 20 + (LV/2 + Spirit Point/6) Max Damage: 45 + (LV/2 + Spirit Point/4) 163 70 22 19 1100


2 Min Damage: 24 + (LV/2 + Spirit Point/6) Max damage: 51 + (LV/2 + Spirit Point/4) 166 72 24 20 1760


3 Min Damage: 28 + (LV/2 + Spirit Point/6) Max Damage: 57 + (LV/2 + Spirit Point/4) 169 74 26 21 2420


4 Min Damage: 32 + (LV + Spirit Point/6) Max Damage: 63 + (LV + Spirit Point/4) 172 76 28 22 3080


5 Min Damage: 36 + (LV + Spirit Point/6) Max Damage: 69 + (LV + Spirit Point/4) 175 78 31 23 3740


6 Min Damage: 40 + (LV + Spirit Point/6) Max Damage: 75 + (LV + Spirit Point/4) 178 80 34 24 4400


7 Min Damage: 44 + (LV * 2 + Spirit Point/6) Max Damage: 81 + (LV * 2 + Spirit Point/4) 181 82 38 25 5060


8 Min Damage: 48 + (LV * 2 + Spirit Point/6) Max Damage: 87 + (LV * 2 + Spirit Point/4) 184 84 42 26 5720


9 Min Damage:52 + (LV * 2 + Spirit Point/6) Max Damage: 93 + (LV * 2 + Spirit Point/4) 187 86 46 27 6380


10 Min Damage: 56 + (LV * 3 + Spirit Point/6) Max Damage: 99 + (LV * 3 + Spirit Point/4) 190 88 50 28 7040

Curse Lazy
Casts a curse on the enemy to slow the for the duration.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:14Level Decreasing Speed Decreasing attacking rate Magic affected range Duration MP Usage Stamina Usage Skill Cost

1 2% 1% 80 3 Sec 25 20 1650

2 3% 1% 85 4 Sec 28 21 2420

3 4% 2% 90 5 Sec 32 22 3190

4 5% 2% 95 6 Sec 36 23 3960

5 6% 3% 100 7 Sec 40 24 4730

6 7% 3% 105 8 Sec 45 25 5500

7 8% 4% 110 9 Sec 50 26 6270

8 9% 4% 115 10 Sec 55 27 7040

9 10% 5% 120 11 Sec 60 28 7810

10 11% 5% 125 12 Sec 65 29 8580Inner Peace
By receiving the ancients' spirit, maximum mana is increased permanently.
Required Level:17Level Increase Mana Skill Cost


1 4% 2200


2 7% 3080


3 10% 3960


4 13% 4840


5 16% 5720


6 19% 7480


7 22% 8360


8 25% 9240


9 28% 10120


10 31% 11000


Title:Summoner
Tier 2

Spiritual Flare
Uses powerful sorcery to deal damage to the enemy and anyone nearby in the area.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:20Level Attack Power Range Attack Range MP Usage Stamina Usage Skill Cost


1 Min Damage: 30 + (LV/2 + Spirit Point/5) Max Damage: 45 + (LV/2 + Spirit Point/4) 185 65 25 21 3300


2 Min Damage: 33 + (LV/2 + Spirit Point/5) Max Damage: 53 + (LV/2 + Spirit Point/4) 190 67 27 22 4400


3 Min Damage: 36 + (LV/2 + Spirit Point/5) Max Damage: 61 + (LV/2 + Spirit Point/4) 195 69 29 23 5500


4 Min Damage: 39 + (LV/2 + Spirit Point/4) Max Damage: 69 + (LV/2 + Spirit Point/3) 200 71 32 24 6600


5 Min Damage: 42 + (LV/2 + Spirit Point/4) Max Damage: 77 + (LV/2 + Spirit Point/3) 205 73 35 25 7700


6 Min Damage: 45 + (LV/2 + Spirit Point/4) Max Damage: 85 + (LV/2 + Spirit Point/3) 210 75 38 26 8800


7 Min Damage: 48 + (LV/2 + Spirit Point/3) Max Damage: 93 + (LV/2 + Spirit Point/2) 215 77 42 27 9900


8 Min Damage: 51 + (LV/2 + Spirit Point/3) Max Damage: 101 + (LV/2 + Spirit Point/2) 220 79 46 28 11000


9 Min Damage: 54 + (LV/2 + Spirit Point/3) Max Damage: 109 + (LV/2 + Spirit Point/2) 225 81 50 29 12100


10 Min Damage: 57 + (LV/2 + Spirit Point/2) Max Damage: 117 + (LV/2 + Spirit Point) 230 83 55 30 13200

Soul Manacle
Binds the target's soul with sorcery.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:23Level Duration MP Usage Stamina Usage Skill Cost
1 1 Sec 24 23 5500
2 1 Sec 27 24 6820
3 2 Sec 30 25 8140
4 2 Sec 33 26 9460
5 3 Sec 36 27 10780
6 3 Sec 40 28 12100
7 4 Sec 44 29 13420
8 4 Sec 48 30 14740
9 5 Sec 52 31 16060
10 5 Sec 57 32 17380Chasing Hunt
Gathers nearby enemies onto one place.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:26Level Increasing range Duration MP Usage Stamina Usage Skill Cost1 150 8 Sec 24 27 77002 155 11 Sec 26 28 92403 160 14 Sec 29 29 107804 165 17 Sec 32 30 123205 170 20 Sec 36 31 138606 175 23 Sec 40 32 154007 180 26 Sec 44 33 169408 185 29 Sec 49 34 184809 190 32 Sec 54 35 2002010 195 35 Sec 59 36 21560

Advent Migal
Summons Migal to increase attack damage on self and party members.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:30Level Increasing attacking rate(physic) Duration MP Usage Stamina Usage Skill Cost1 30 60 Sec 30 28 99002 33 80 Sec 32 29 116603 36 100 Sec 34 30 134204 39 120 Sec 37 31 151805 42 140 Sec 40 32 169406 45 160 Sec 44 33 187007 48 180 Sec 48 34 204608 51 200 Sec 53 35 222209 54 220 Sec 58 36 2398010 57 240 Sec 64 37 25740Title: High Summoner
Tier 3

Rain Maker
Uses mana to increase life steal.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:40Level Add rate on absorb Mana Minus 5 Duration MP Usage Stamina Usage Skill Cost


1 4 2% 90 Sec 60 31 11000


2 5 4% 110 Sec 63 32 13200


3 6 6% 130 Sec 66 33 15400


4 7 8% 150 Sec 69 34 17600


5 8 10% 170 Sec 73 35 19800


6 9 12% 190 Sec 77 36 22000


7 10 14% 210 Sec 81 37 24200


8 11 16% 230 Sec 86 38 26400


9 12 18% 250 Sec 91 39 28600


10 13 20% 270 Sec 97 40 30800
Land of Ghost
Calls the cursed phantom to deal massive damage to enemies nearby.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:43Level Attack Power Availabe Range MP Usage Stamina Usage Skill Cost1 Min Damage: 50 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage) Max Damage:75 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage) 100 30 33 132002 Min Damage: 60 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage) Max Damage:90 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage) 105 33 34 159503 Min Damage: 70 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage) Max Damage:105 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage) 110 36 35 187004 Min Damage: 80 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage:120 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 2) 115 39 36 214505 Min Damage: 90 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage:135 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 2) 120 43 37 242006 Min Damage: 100 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage:150 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 2) 125 47 38 269507 Min Damage: 110 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage:165 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 3) 130 51 39 297008 Min Damage: 120 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage:180 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 3) 135 56 40 324509 Min Damage: 130 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage:195 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 3) 140 61 41 3520010 Min Damage: 140 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 4) Max Damage: 210 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 4) 145 67 42 37950


Haunt
Using the ghost's strength, deals damage to the enemy and absorbs life.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:46Level Attack Power Life absorb MP Usage Stamina Usage Skill Cost1 85 to 115 10% 65 35 165002 91 to 123 13% 68 36 198003 97 to 131 16% 71 37 231004 103 to 139 19% 74 38 264005 109 to 147 22% 77 39 297006 115 to 155 25% 80 40 330007 121 to 163 28% 83 41 363008 127 to 171 31% 86 42 396009 133 to 179 34% 89 43 4290010 139 to 187 37% 92 44 46200


Scratch
Deals damage with a nail of the ghost summoned.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:50Level Attack Power MP Usage Stamina Usage Skill Cost
1 Min Damage: 120 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage) Max Damage:164 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage) 75 32 22000
2 Min Damage: 128 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage) Max Damage:173 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage) 79 33 26400
3 Min Damage: 136 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage) Max Damage:182 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage) 83 34 30800
4 Min Damage: 144 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage:191 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 2) 87 35 35200
5 Min Damage: 152 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage:200 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 2) 91 36 39600
6 Min Damage: 160 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage:209 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 2) 95 37 44000
7 Min Damage: 168 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage:218 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 3) 99 38 48400
8 Min Damage: 176 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage:227 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 3) 103 39 52800
9 Min Damage: 184 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage:236 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 3) 107 40 57200
10 Min Damage: 192 + (LV/2 + Spirit Point/6 + Weapon's Min Damage * 4) Max Damage:245 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Max Damage * 4) 111 41 61600
Title: Soul Catcher
Tier 4

Recall Bloody Knight
Summons the Bloody Knight by the use of sorcery.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:60Level Attack Type Duration Attack Power Accuracy Defense Rate Vitality MP Usage Stamina Usage Skill Cost
1 Manual or Auto 360 Sec 80 to 100 500 1300 2500 76 41 27500
2 Manual or Auto 360 Sec 90 to 110 550 1400 2800 79 42 33000
3 Manual or Auto 360 Sec 100 to 120 600 1500 3100 82 43 38500
4 Manual or Auto 360 Sec 110 to 130 650 1600 3400 85 44 44000
5 Manual or Auto 360 Sec 120 to 140 700 1700 3700 88 45 49500
6 Manual or Auto 360 Sec 130 to 150 750 1800 4000 91 46 55000
7 Manual or Auto 360 Sec 140 to 160 800 1900 4300 94 47 60500
8 Manual or Auto 360 Sec 150 to 170 850 2000 4600 97 48 66000
9 Manual or Auto 360 Sec 160 to 180 900 2100 4900 100 49 71500
10 Manual or Auto 360 Sec 170 to 190 950 2200 5200 103 50 77000


Judgement
Deals damage by shooting a stream of darkness at the enemy.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:63Level Attack Power Range MP Usage Stamina Usage Skill Cost1 Min Damage: 120 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage) Max Damage:160 + (LV/2 + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 2) 185 100 41 330002 Min Damage: 130 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage) Max Damage:175 + (LV/2 + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 2) 190 104 42 396003 Min Damage: 140 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage) Max Damage:190 + (LV/2 + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 2) 195 108 43 462004 Min Damage: 150 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage:205 + (LV/2 + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 3) 200 112 44 528005 Min Damage: 160 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage:220 + (LV/2 + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 3) 205 116 45 594006 Min Damage: 170 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage:235 + (LV/2 + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 3) 210 120 46 660007 Min Damage: 180 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage:250 + (LV/2 + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 4) 215 124 47 726008 Min Damage: 190 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage:265 + (LV/2 + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 4) 220 128 48 792009 Min Damage: 200 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage:280 + (LV/2 + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 4) 225 132 49 8580010 Min Damage: 210 + (LV/2 + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 4) Max Damage:295 + (LV/2 + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 5) 230 136 50 92400


Advent Midranda
Summons Midranda to increase attack speed of self and the party members.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:66Level Attack Speed Boost Duration MP Usage Stamina Usage Skill Cost1 2% 90 Sec 100 39 385002 5% 110 Sec 104 40 462003 8% 130 Sec 108 41 539004 11% 150 Sec 112 42 616005 14% 170 Sec 116 43 693006 17% 190 Sec 120 44 770007 20% 210 Sec 124 45 847008 23% 230 Sec 128 46 924009 26% 250 Sec 132 47 10010010 29% 270 Sec 136 48 107800


Mourning Of Pray
With the buff of Midranda and Migal, it deals damage to the enemies nearby.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:70Level Attack Power Attack Range MP Usage Stamina Usage Skill Cost1 Min Damage: 332 + (LV + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage) Max Damage: 390 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage ) 110 110 47 440002 Min Damage: 347 + (LV + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage) Max Damage: 406 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage ) 120 114 48 528003 Min Damage: 362 + (LV + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage: 422 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 2 ) 130 118 49 616004 Min Damage: 377 + (LV + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage: 438 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 2 ) 140 122 50 704005 Min Damage: 392 + (LV + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage: 454 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 3 ) 150 126 51 792006 Min Damage: 407 + (LV + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage: 470 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 3 ) 160 130 52 880007 Min Damage: 422 + (LV + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 4) Max Damage: 486 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 4 ) 170 134 53 968008 Min Damage: 437 + (LV + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 4) Max Damage: 502 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 4 ) 180 138 54 1056009 Min Damage: 452 + (LV + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 5) Max Damage: 518+ (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 5 ) 190 142 55 11440010 Min Damage: 467 + (LV + Spirit Point/3 + Weapon's Min Damage * 5) Max Damage: 534+ (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Max Damage * 5 ) 200 146 56 123200Title: Soul Master
Tier 5

Creed
By the use of powerful sorcery, grants the user extra mana.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:80Level Increase Mana Increase Stamina Duration MP Usage Stamina Usage Skill Cost


1 10% 10% 90 Sec 105 43 55000


2 12% 12% 110 Sec 110 44 66000


3 14% 14% 130 Sec 115 45 77000


4 16% 16% 150 Sec 120 46 88000


5 18% 18% 170 Sec 125 47 99000


6 20% 20% 190 Sec 130 48 110000


7 22% 22% 210 Sec 135 49 121000


8 24% 24% 230 Sec 140 50 132000


9 26% 26% 250 Sec 145 51 143000


10 28% 28% 270 Sec 150 52 154000

Press Of Deity
Deals cursed damage to nearby enemies.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:83Level Attack Power Attack Range MP Usage Stamina Usage Skill Cost1 Min Damage: 450 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage: 510 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 2) 170 120 45 660002 Min Damage: 490 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 2) Max Damage: 550 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 2) 175 125 47 792003 Min Damage: 530 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage: 590 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 3) 180 130 49 924004 Min Damage: 570 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 3) Max Damage: 630 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 3) 185 135 51 1056005 Min Damage: 610+ (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 4) Max Damage: 670 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 4) 190 140 53 1188006 Min Damage: 650+ (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 4) Max Damage: 710 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 4) 195 145 55 1320007 Min Damage: 690+ (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 5) Max Damage: 750 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 5) 200 150 57 1452008 Min Damage: 730+ (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 5) Max Damage: 790 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 5) 205 155 59 1584009 Min Damage: 770+ (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 6) Max Damage: 830 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 6) 210 160 60 17160010 Min Damage: 810+ (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 6) Max Damage: 870 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 6) 215 165 61 184800


Ghosty Nail
Calls upon the spirit of the earth to attack the enemy.
Compatible Item Group: Phantom.
Required Level:86Level Attack Power MP Usage Stamina Usage Skill Cost
1 Min Damage: 520 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 4) Max Damage: 630 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 4) 152 54 77000
2 Min Damage: 570 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 5) Max Damage: 680 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 5) 156 56 92400
3 Min Damage: 620 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 6) Max Damage: 730 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 6) 160 58 107800
4 Min Damage: 670 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 7) Max Damage: 780 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 7) 164 60 123200
5 Min Damage: 720 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 8) Max Damage: 830 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 8) 168 62 138600
6 Min Damage: 770 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 9) Max Damage: 880 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 9) 172 64 154000
7 Min Damage: 820 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 10) Max Damage: 930 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 10) 176 66 169400
8 Min Damage: 870 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 11) Max Damage: 980 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 11) 180 68 184800
9 Min Damage: 920 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 12) Max Damage: 1030 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 12) 184 70 200200
10 Min Damage: 970 + (LV + Spirit Point/2 + Weapon's Min Damage * 13) Max Damage: 1080 + (LV + Spirit Point + Weapon's Max Damage * 13) 188 72 215600High Regeneration
Increases life permanently with the power of sorcery.
Required Level:90Level Life Increase Skill Cost


1 5% 88000


2 8% 105600


3 11% 123200


4 14% 140800


5 17% 158400


6 20% 176000


7 23% 193600


8 26% 211200


9 29% 228800


10 32% 246400

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant