EVENTS

X2 điểm kinh nghiệm ( 9h 3/10/2015 - 9h 5/10/2015 )

Sat 10, 2015

Chào các bạn thân mến!

Để chuẩn bị cho những cuộc chiến sắp tới. Chúng tôi thông báo các bạn sự kiện:

x2 điểm kinh nghiệm trong ngày ( 9h 3/10/2015 - 9h 5/10/2015 )

Cám ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ HeroPT

Trân trọng thông báo

HeroPT GM

Infinity

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET