TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 09, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 NokiaZA 121
2 MinhNguyet 120
3 LinhPham 120
4 GUCCI 120
5 FlygirlAwell 120
6 Blanco 120
7 Oruchi 120
8 HuuHa 119
9 atapro1 118
10 Sister 118
11 Gabriel 117
12 Kimochi 117
13 okio 115
14 kio 115
15 AngelAthena 115
16 Romance 113
17 o0oHeRoPTo0o 113
18 VioletRose 113
19 H2OStyle 112
20 AtaPA 112

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET