TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 09, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 ZzZBoyLighttZzZ 105
2 Nestle 102
3 shen 101
4 BOSSSSS 101
5 Reno 101
6 OlympusTUV 101
7 snow 101
8 MoVangTo 101
9 ThanLua 101
10 thanhtuan12 101
11 jizzs 101
12 TimesBomb 101
13 Magicicana 101
14 Just4f 101
15 HeroMax 101
16 CTPFury 100
17 Saya 100
18 saudaica 100
19 asasa 100
20 Mag1cian 100

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET