TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Fri 11, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 KuipapDajKa 120
2 AnhLaHotBoy 116
3 Printscreen 110
4 oppoF1s 110
5 HeroMax 110
6 SupportMain 110
7 ZzZBoyLighttZzZ 105
8 Kyle 103
9 Youtube 102
10 EarthShaker 102
11 Mymemory 102
12 Nestle 102
13 LovelyB 101
14 BonaBon 101
15 ThanLua 101
16 KuipapTienSinh 101
17 shen 101
18 BOSSSSS 101
19 hiro 101
20 Soap 101

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET