TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 09, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 Lionheart 122
2 k9hdvip 120
3 DajKa 120
4 VINCENT 118
5 R 117
6 KnightSpirit 114
7 KieuPhong 113
8 Spyder 112
9 minhxd83 110
10 Eragon 110
11 DanhTra 106
12 EveTheVale 106
13 CrazyKnight 103
14 TrungPRO 103
15 KnightUrsa 102
16 KeLangThang 102
17 Shinn 102
18 BatBai 102
19 TaoMoiChoi 102
20 dasd 101

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET