TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Mon 06, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 Blanco 119
2 R 117
3 GUCCI 116
4 hoangnguyen 115
5 Hercul3s 115
6 MinhNguyet 115
7 LinhPham 115
8 stty 115
9 AngelofDeath 115
10 aduka 115
11 HUGOBOSS 115
12 Haimat 115
13 zkubozz2z 115
14 VINCENT 115
15 AngelAthena 115
16 Gabriel 114
17 DajKa 114
18 ThuyLinh 114
19 Carot 114
20 NokiaZA 114

TheWorld

TheWorld

Point: 10465894


ChickenS

Point: 9799493

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET