TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Wed 08, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 Blanco 119
2 R 117
3 VINCENT 117
4 GUCCI 116
5 AngelofDeath 116
6 Haimat 116
7 aduka 116
8 hoangnguyen 115
9 Hercul3s 115
10 MinhNguyet 115
11 LinhPham 115
12 stty 115
13 zkubozz2z 115
14 AngelAthena 115
15 HUGOBOSS 115
16 DajKa 114
17 ThuyLinh 114
18 Carot 114
19 NokiaZA 114
20 KnightSpirit 114

TheWorld

TheWorld

Point: 10465894


ChickenS

Point: 9799493

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET