TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Wed 12, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 winterload 130
2 Bungbu 126
3 Invincible 125
4 hhxlkr 125
5 daika 125
6 zkubozz2z 125
7 HHXL208 125
8 TieuHuanNhi 124
9 MrChienBeo 124
10 MinhNguyet 124
11 NokiaZA 124
12 AtalantaNoob 123
13 HTS 123
14 Diemxua 123
15 GUCCI 123
16 HuuHa 123
17 LightFighter 122
18 WhiteBeard 122
19 Haimat 122
20 Lionheart 122

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET