TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Fri 11, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 Invincible 125
2 HTS 123
3 biirank 120
4 MechCui 120
5 Noob 120
6 XeTank 120
7 Timmup 120
8 Newm00n 120
9 AngelofDeath 120
10 BasTos 116
11 HUGOBOSS 115
12 KTVNguyen 113
13 LuKaKu 113
14 1000USD 112
15 Eletrika 110
16 Mech3ra 110
17 Immortal 110
18 CuongCoi 109
19 SuperSpyder 109
20 MecBell 108

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET