TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 09, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 Victoria 128
2 HHXL208 125
3 stty 121
4 hihi89 120
5 SexyKiller 115
6 kyky 110
7 snowHDxx 110
8 PTV2017 110
9 Noo 109
10 Just4Fun 109
11 1102 107
12 rubi 105
13 Neko 104
14 mango 104
15 TTK 103
16 semel 102
17 xEriC 102
18 H5N1 101
19 Puma 101
20 H7N9 101

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET