TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Fri 11, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 HHXL208 125
2 TieuHuanNhi 124
3 stty 121
4 4Oranges 120
5 SexyKiller 120
6 hihi89 120
7 PTV2017 120
8 Diana 117
9 kyky 110
10 snowHDxx 110
11 Noo 109
12 Just4Fun 109
13 Neko 107
14 1102 107
15 ComFort 106
16 rubi 105
17 H7N9 105
18 mango 104
19 TTK 103
20 semel 102

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET