TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Fri 11, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 LinhVinh 116
2 ShaMax 110
3 Sham4n 108
4 Detox 102
5 MainSupport2 102
6 Lomchom 102
7 DungEm 102
8 Rythael 101
9 SHELTOMSH13 101
10 TMT 101
11 charcaytien 101
12 Kai32 101
13 QuakJia 101
14 TrumKeCuoi 101
15 DoriLina 101
16 ShaMa 101
17 CuBeo 101
18 TheQuest 101
19 Lunna 101
20 Testchar5 101

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET