TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 09, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 Sham4n 108
2 Detox 102
3 LinhVinh 102
4 Kai32 101
5 TrumKeCuoi 101
6 BigFoot 101
7 ShaMa 101
8 CuBeo 101
9 TheQuest 101
10 Lunna 101
11 HHXL209 101
12 xczczxc 100
13 htkr 100
14 LinhLinh 100
15 fewfwf 100
16 BlackDemon 100
17 WingMan 94
18 ZA 93
19 Leonhart 82
20 Hing 81

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET