TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Fri 11, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 QueenofAssassin 120
2 ARVN 110
3 kawa 110
4 DungMama 109
5 Yuna 108
6 okawa 108
7 SoKieu 108
8 LadyInBlack 107
9 CoBaTrinhTrinh 106
10 PhantomAssasin 105
11 DamHoaLien 104
12 To0oT 103
13 TanThuMoi 103
14 Timup 102
15 MocQueAnh 102
16 SadTheRip 102
17 JingLai 101
18 bichbich 101
19 Assass1n 101
20 TocDuiGa 101

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET