TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 09, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 ARVN 110
2 DungMama 109
3 Yuna 108
4 LadyInBlack 107
5 CoBaTrinhTrinh 106
6 DamHoaLien 104
7 To0oT 103
8 TanThuMoi 103
9 JingLai 101
10 Assass1n 101
11 TocDuiGa 101
12 TanThu 101
13 TieuHy 101
14 ASI 101
15 dmee 100
16 ManaPotion 100
17 Ezra 100
18 Mazy 100
19 hoahuynh 100
20 Enter 100

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET