TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Fri 11, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 daika 125
2 LightFighter 122
3 HeroPriston1 122
4 WhiteBeard 122
5 Hercul3s 121
6 Thankiemquy 120
7 aduka 120
8 Carot 114
9 FTNood 113
10 TinMaTa 110
11 Sonsatthuhd 108
12 FighterLC 108
13 GokuStyle 108
14 HaoNam 107
15 maianhco 105
16 BeHieu 105
17 Legendofdevil 105
18 Trum 103
19 HanQuoc 102
20 TuongKuop 102

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET