TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 09, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 daika 125
2 LightFighter 122
3 Hercul3s 121
4 aduka 120
5 Carot 114
6 HeroPriston1 114
7 FTNood 113
8 Thankiemquy 111
9 TinMaTa 110
10 HaoNam 107
11 FighterLC 106
12 maianhco 105
13 BeHieu 105
14 Trum 103
15 HanQuoc 102
16 KEN 102
17 DuonNormal 101
18 Mapu 101
19 CastrolCS 101
20 LeeQri 101

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET