TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Fri 11, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 winterload 130
2 Bungbu 126
3 zkubozz2z 125
4 hhxlkr 125
5 Haimat 122
6 milo2016 120
7 cool 120
8 LeThanhTuan 120
9 QuAZ 120
10 hoangnguyen 120
11 NewMoon 120
12 Hoakakavn 120
13 GaiGoi 120
14 NamArt 120
15 KyNiem 120
16 MasterSolo 120
17 Ordi 115
18 Oniii 114
19 HBO 113
20 SoLoCoCo2016 112

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET