TOP CAO THỦ

Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ

Tue 09, 2017
  TOP  
  Class  
  Tên Nhân Vật  
  Cấp độ  
1 winterload 125
2 zkubozz2z 125
3 Bungbu 123
4 hhxlkr 122
5 Haimat 121
6 milo2016 120
7 hoangnguyen 115
8 Oniii 114
9 HBO 113
10 Tiger8x 112
11 sai 112
12 QuAZ 111
13 X 111
14 PussySlayerr 111
15 EveTheNite 110
16 ZZTOKIRATO 110
17 NewMoon 110
18 GaiGoi 110
19 URGO 108
20 NotGood 107

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET