UPDATE

Cập nhật phiên bản 10182

Tue 10, 2023

Cập nhật phiên bản 10182

+ Fix một số lỗi

+ Chuẩn bị ra mắt bản đồ mới

 

update.heropt.net/Update/10182/Update.zip

 

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant