UPDATE

Cập nhật phiên bản 10182

Tue 10, 2023

Cập nhật phiên bản 10182

+ Fix một số lỗi

+ Chuẩn bị ra mắt bản đồ mới

 

update.heropt.net/Update/10182/Update.zip

 

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

hungck83
heropt001
caduha

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'sqreen.so' (tried: /usr/lib64/php/modules/sqreen.so (/usr/lib64/php/modules/sqreen.so: undefined symbol: _zval_ptr_dtor), /usr/lib64/php/modules/sqreen.so.so (/usr/lib64/php/modules/sqreen.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: