UPDATE

Cập nhật phiên bản 10179

Fri 04, 2023

Cập nhật phiên bản 10179

+ Cập nhật network socket mới

+ drop công thức chế tạo item 160 trở lên

 

update.heropt.net/Update/10179/Update.zip

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

caduha
lightning