UPDATE

Cập nhật phiên bản 10176

Sun 09, 2022

Cập nhật phiên bản 10176

+ Cập nhậtf fix vài bug

+ Fix lỗi check sheltom của Smelting

+ Cập lại giờ Babel ở Grand Fury từ 6h thành 15h, và King Fury từ 0h thành 22h

update.heropt.net/Update/10175/Update.zip

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant