UPDATE

Cập nhật phiên bản 10173

Thu 09, 2022

Cập nhật phiên bản 10173

+ Cập nhậtf fix vài bug

 

update.heropt.net/Update/10173/Update.zip

 

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

SEASON 2

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

hungck83
heropt001
caduha