UPDATE

Cập nhật phiên bản 10172

Thu 09, 2022

Cập nhật phiên bản 10172

+ Cập nhậtf fix vài bug

+ Tăng thêm giới hạn level lên 170

+ Chuẩn bị cập nhật cho item set boss mới v.v

+ Sau quá trình rèn luyện mệt mỏi từ các Skill Master trong Grand Fury. Các Skill Master đã về nghỉ ngơi một thời gian. Nên thử thách Skill Master đã tạm dừng.

+ Còn nhiều cập nhật mới sắp tới

update.heropt.net/Update/10172/Update.zip

 

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant