UPDATE

Cập nhật phiên bản 10171

Sat 06, 2022

Cập nhật phiên bản 10171

+ Cập nhậtf fix lỗi crash text emotion trong khung chatbox.

+ Tăng thêm drop tinh chất cho các Boss

Tăng thêm HP cho các tháp

Bỏ bán bùa bất tử như ban đầu của BC

+ Sẽ theo dõi BC và có điều chỉnh giảm thêm giảm Healing của Priestess trong BC

+ Cập nhật thêm bỏ thu nhỏ của skill Magician cho các Boss. Vì nhận được report là hay bị lỗi thu nhỏ quá nhiều dẫn đến crash bên người chơi.

update.heropt.net/Update/10171/Update.zip

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

binhminh
itemst
cuong0884