UPDATE

Cập nhật phiên bản 10168

Mon 03, 2022

Cập nhật phiên bản 10168

+ Cập nhật fix vài lỗi bug, fix bỏ giới hạn cho Mystic Crystal

+ Cập nhật hệ thống Emotion.

+ Chuẩn bị sự kiện tháng 3

+ Fix vài bug từ server

+ Cập nhật sửa lỗi nhận exp từ đồ siêu thị lại cho đúng.

+ Mở rộng hệ thống  cấp độ aging lên đến 30

+ Gia tăng giới hạn hạn chế xp nhận được lên cấp độ 160 cho bản đồ số 6 teleport core

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10168/Update.zip

 

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

caduha