UPDATE

Cập nhật phiên bản 10167

Mon 01, 2022

 

Cập nhật phiên bản 10167

+ Cập nhật bản đồ Heart Of Fire. Boss "Flame Maiden" sẽ có hiệu ứng Dice Roll và hiển thị thanh cột máu chung. Cấp độ hiện tại có thể vào được là 160

+ Cập nhật hiệu ứng top level

+ Chuẩn bị cập nhật sự kiện tết nhâm dần

+ Fix vài bug từ server

+ Cập nhật thêm costum weapon, và vài chức năng thêm cho Earring

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10167/Update.zip

 

 

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

caduha