UPDATE

Cập nhật phiên bản 10166

Mon 12, 2021

 

Cập nhật phiên bản 10166

+ Fix vài bug

+ Cập nhật noel cho bản đồ Ricarten, thay đổi tọa độ cho Binh Đoàn Hắc Ám gần tại thủ kho Ricarten

+ Chuẩn bị cho bản đồ Heart Of Fire

+ Chuẩn bị cập nhật sự kiện Noel

+ Cập nhật thêm costum weapon, và vài chức năng thêm cho Earring

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10166/Update.zip

 

 

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện