UPDATE

Cập nhật phiên bản 10165

Sun 10, 2021

 

Cập nhật phiên bản 10165

+ Fix vài bug

+ Cập nhật sự kiện halloween

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10165/Update.zip

 

 

 

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện