UPDATE

Cập nhật phiên bản 10162

Sat 08, 2021

 

Cập nhật phiên bản 10162

+ Fix vài bug

+ Giới hạn số lượng máy lại như cũ là: 6

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10162/Update.zip

 

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD