UPDATE

Cập nhật phiên bản 10155

Thu 04, 2021

 

Cập nhật phiên bản 10155

+ Cập nhật chức năng right click cho hệ thống Smelting và thủ kho. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10155/Update.zip

NewLight

NewLight

Point: 11369371


FullHouse

Point: 11245866

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

kakavn77
daotunghd4
binhminh1