UPDATE

Cập nhật phiên bản 10139

Fri 07, 2020

Cập nhật phiên bản 10139

+ Cập nhật hệ thống Thức Tỉnh Vũ Khí 

+ Fix thiết lập loot filer bị lỗi

+ Fix một số bug.

+ Chuẩn bị cho chức năng khóa item equipment

+ Cập nhật thêm giờ boss cho các bản đồ. Xem tại đây

  

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10139/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET